+46 (0)104 91 62 00 info@gripenbetong.se

Vi är med er

under hela resans gång

Vi hjälper er med hela stommen​

Bred erfarenhet och kompetens

Vi tar gärna helhetsansvar för stommen inklusive montering.

Vi har bred erfarenhet och kompetens gällande stomentreprenader och våra säljande projektledare är med er hela vägen från anbud till slutbesiktning. 

Kontakt

Önskar ni en offert eller har ni frågor?

1. Försäljning

Vi hjälper er i tidigt skede att hitta den stomme som är bäst för er och ert projekt. I tidigt skede tittar vi på hur stomsystemet ska lösas och hur stommen ska uppföras helt utifrån era och projektets förutsättningar.​

​2. Projektledning

​Eftersom projektledaren även är ansvarig för försäljning har vi ett försprång när projektet sätter igång och risker för att saker faller mellan stolarna uteblir. Projektledaren säkerställer under projektets gång att projektering, tillverkning, inköp, leverans och montage sker i rätt tid och till rätt kvalitet. Med engagemang och planering säkerställer vi en enkel och säker resa för projektet.

3. Projektering

I projekteringsfasen arbetar projektledaren och våra konstruktörer kreativt och engagerat för att hitta den bästa tekniska lösningen. Vi kännetecknas av hög närvaro i projekteringsgruppen och vill vara med och påverka för att säkerställa en smidig process ute på byggarbetsplatsen. Alla våra projekt 3D-modelleras för att möjliggöra en noggrann granskning samt planering av tillverkning och montage. Från 3D- modellen genereras tillverknings-och montageritningar som kompletteras och granskas innan det är dags för tillverkning.​

4. Tillverkning

När handlingar har blivit granskade och godkända påbörjas tillverkningen. I våra moderna anläggningar produceras elementen under tak i kontrollerad miljö och med trygga arbetsförhållanden.

5. Leverans​

Vi ser till att elementen kommer till arbetsplatsen efter bestämd tidplan. Vi samarbetar enbart med transportbolag som har erfarenhet gällande prefab-transporter samt chaufförer som följer reglerna på arbetsplatser i Sverige. Transporten går antingen på öppen trailer eller på inloader.

6. Montage

Vid stomentreprenader säkerställer vi att elementen monteras ​korrekt och effektivt med arbetsmiljön i fokus.

7. Klart

När allting är färdigställt så gör vi en gemensam avsyning för att säkerställa att stommen har rätt kvalitet och överensstämmer med handlingarna.

Utbudet är brett men har en gemensam grund i ekonomiska och hållbara stomlösningar i lättklinkerbetong/betong - ni sparar tid, pengar och får högkvalitativa lösningar.​​ Utmana oss, vi löser det mesta!

Stomentreprenader

Prefabricerade stommar med många användningsområden

Val av bjälklag

Vi kan erbjuda olika typer av bjälklag – helt utifrån era önskemål.

Kompletterande produkter och tjänster

Vi erbjuder ett utbud av kompletterande produkter