+46 (0)104 91 62 00 info@gripenbetong.se

Lättklinkersystem kan nyttjas –

inom flera användningsområden

Lättklinkersystemet vid byggnation av radhus och villakvarter

En högkvalitativ slutprodukt samt en snabb och smidig byggprocess.

Systemet omfattar lättklinkerväggar och vårt eget mellanbjälklag. Fasadväggen är en sandwichvägg med inner- och ytterskiva i lättklinkerbetong. Isoleringsskiktet kan fås i olika utföranden för att uppnå rätt U-värde för projektet. Med lättklinkerbetong får man ett lägre U-värde än traditionell betong vilket möjliggör tunnare väggar och större boyta.

Väggen levereras putsad och kan även erhållas med ingjutna installationer. De släta formgjutna sidorna är enkla att måla och tapetsera. Väggen kan erhållas i tjocklek 300-350 mm och har ett mycket lågt U-värde. Det går även att få olika typer av isolering, t ex vit cellplast, grå cellplast och PIR som är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen på marknaden.

Mellanbjälklag med fall och golvbrunnar​

I vår fabrik tillverkar vi mellanbjälklag av högsta kvalitet. Elementen levereras med ingjutna installationer och håltagningar för snabbt montage. De färdiga elementen sparar dyrbar tid och ger en bättre totalekonomi i projektet.​

Vårt mellanbjälklag kan erhållas med ingjuten vattenburen golvvärme, lokalt fall och ingjutna golvbrunnar. Den snabba monteringen gör att det blir stora besparingar i byggnationen.

Det öppna bjälklaget ger möjligheter för smidiga installationer, som t ex avlopp, ventilation, vatten och el. Därefter kompletteras bjälklaget med erforderligt undertak beroende på de tekniska krav som kan finnas i objektet.

Beroende på om bjälklaget är för radhus eller flerbostadshus anpassas uppbyggnaden av mellanbjälklaget på arbetsplatsen för att bemöta ljudkrav m.m.

Lättklinkersystem - Gripen betongelement AB

Utbudet är brett men har en gemensam grund i ekonomiska och hållbara stomlösningar i lättklinkerbetong/betong - ni sparar tid, pengar och får högkvalitativa lösningar.​​ Utmana oss, vi löser det mesta!

Väggar

Gripen betongelement tillverkar alla typer av väggelement i betong; ytterväggar, innerväggar och socklar

Balkonger

Våra element specialanpassas åt just ert projekt med mycket hög precision i måtten och levereras färdiga

Pelare och Balk

Våra element specialanpassas åt just ert projekt med mycket hög precision i måtten och levereras färdiga