+46 (0)104 91 62 00 info@gripenbetong.se

Långsiktiga relationer

 är viktigt för oss

Lär känna oss på Gripen Betongelement AB

Våra kärnvärdeord

​Enkla, Engagerade och Pålitliga är våra kärnvärdeord och den fundamentala bas vi utgår ifrån i vårt uppträdande – det är dessa värdeord som kännetecknar vårt varumärke.

Enkla

Vi ska vara enkla att ha och göra med och vi ska göra det enkelt för våra kunder. Beslutsvägarna ska vara korta, vi komplicerar inte saker och ting. Vi för en rak och ärlig dialog med våra kunder och varandra. Att jobba enkelt är också att jobba snabbt. Det betyder bland annat att det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och att vi är snabba på att återkomma när någon har sökt oss.

Engagerade

Engagemang handlar om delaktighet, energi, nyfikenhet och att vara dedikerade uppgiften.
Våra kunders och marknadens behov är alltid utgångspunkten. Engagemang ger oss insikt, kunskap och en tidig medvetenhet om behoven. Personlig kontakt är några av våra viktigaste fördelar. Med hjälp av serviceinriktade medarbetare som agerar flexibelt, har god kunskap om våra kunders affärsverksamhet och marknadens behov, så skapar vi en framgångsrik företagskultur.

Pålitliga

Pålitlighet är grunden för långsiktiga och starka kundrelationer. Det utgör även grunden för relationerna mellan medarbetare. Genom att leva upp till våra löften och hålla hög kvalitet i vårt arbete ska Gripen Betongelement AB vara ett företag som medarbetare, kunder och övriga intressenter kan lita på. ​

Kontakt

Önskar ni en offert eller har ni frågor?