+46 (0)104 91 62 00 info@gripenbetong.se

Vilket bjälklag passar er och ert projekt

Valet kan vara svårt men vi hjälper er att hitta rätt

Vi erbjuder bjälklag för olika ändamål ​

En utav våra främsta styrkor är att vi inte väljer att inrikta oss på en bjälklagstyp.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda olika typer av bjälklag – helt utifrån era önskemål.

Kontakt

Önskar ni en offert eller har ni frågor?

Plattbärlag​​

Tillverkning av plattbärlag sker i fabrik där även en del av armeringen gjuts in. Det finns även möjlighet att pågjuta exempelvis eldosor och ventilationsdosor som integreras i det färdiga bjälklaget. Skarvarmering utförs på byggarbetsplatsen efter att plattan har monterats.

Överytan är skrovlig vilket är en förutsättning för god pågjutning. Undersidan är slät vilket bäddar för fina resultat gällande målningsarbeten.
Plattorna har en bredd på 2,4 meter med spännvidder upp till 8 meter.

Höjden på det färdiga bjälklaget går att anpassa med pågjutningen.

Plattbärlag - Gripen betongelement AB
massiva bjälklag - Gripen betongelement AB

RD och RD/F – massiva bjälklag

Det massiva bjälklaget är antingen slak- eller spännarmerat med bredd upp till 3,1 m och en spännvidd upp till 10 m.
​Massiva bjälklag används med fördel vid byggnation av bostäder, hotell och vårdbyggnader. Detta eftersom det robusta elementet erbjuder mycket god ljuddämpning mellan de olika våningsplanen. Ytterligare fördel är att plattorna är lätta att montera.

HD/F

Håldäcksplattor har en standardbredd på 1,2 m och klarar spännvidder upptill 16 m tack vare dess låga vikt som genereras av de tomma kanalerna i elementet. Trots detta är plattan robust och klarar stora belastningar.​

Användningsområdet är brett och lämpar sig utmärkt vid stora öppna ytor som exempelvis parkeringshus, industri-, kontors- och affärsbyggnader då det endast krävs upplag vid varje ände. Elementen kan med fördel även användas vid byggnation av bostäder.

Kanalerna kan nyttjas för dragning av installationer såsom ventilationsluft, mindre avloppsrör, eldragningar samt brunnar och med mera.

Håldäcksplattorna går att anpassas genom längssågning i fabrik och kompletteras gärna med det massiva bjälklaget som passbitar.​

Håldäcksplattor - Gripen betongelement AB
Mellanbjälklag - Gripen betongelement AB

Vårt mellanbjälklag​

​Som del av vårt lättklinkersystem så erbjuder vi även vårt egentillverkade mellanbjälklag.

Läs mer om lättklinkersystemet här.

Utbudet är brett men har en gemensam grund i ekonomiska och hållbara stomlösningar i lättklinkerbetong/betong - ni sparar tid, pengar och får högkvalitativa lösningar.​​ Utmana oss, vi löser det mesta!

Stomentreprenader

Prefabricerade stommar med många användningsområden

Vår process

Vi tar gärna helhetsansvar för stommen inklusive montering.

Kompletterande produkter och tjänster

Vi erbjuder ett utbud av kompletterande produkter