Lättklinkersystem

Lättklinkersystemet fungerar utmärkt vid byggnation av radhus och villakvarter. Systemet omfattar lättklinkerväggar och vårt eget mellanbjälklag.

Ni får en högkvalitativ slutprodukt samt en snabb och smidig byggprocess.

Lättklinkerväggar ​

Fasadväggen är en sandwichvägg med inner- och ytterskiva i lättklinkerbetong. Isoleringsskiktet kan fås i olika utföranden för att uppnå rätt U-värde för projektet. Med lättklinkerbetong får man ett lägre U-värde än traditionell betong vilket möjliggör tunnare väggar och större boyta. 

Väggen levereras putsad och kan även erhållas med ingjutna installationer. De släta formgjutna sidorna är enkla att måla och tapetsera. Väggen kan erhållas i tjocklek 300-350 mm och har ett mycket lågt U-värde. Det går även att få olika typer av isolering, t ex vit cellplast, grå cellplast och PIR som är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen på marknaden.

​​Mellanbjälklag med fall och golvbrunnar​

I vår fabrik tillverkar vi mellanbjälklag av högsta kvalitet. Elementen levereras med ingjutna installationer och håltagningar för snabbt montage. De färdiga elementen sparar dyrbar tid och ger en bättre totalekonomi i projektet.​

Vårt mellanbjälklag kan erhållas med ingjuten vattenburen golvvärme, lokalt fall och ingjutna golvbrunnar. Den snabba monteringen gör att det blir stora besparingar i byggnationen.

Det öppna bjälklaget ger möjligheter för smidiga installationer, som t ex avlopp, ventilation, vatten och el. Därefter kompletteras bjälklaget med erforderligt undertak beroende på de tekniska krav som kan finnas i objektet.

Beroende på om bjälklaget är för radhus eller flerbostadshus anpassas uppbyggnaden av mellanbjälklaget på arbetsplatsen för att bemöta ljudkrav m.m.

Har ni frågor?

Kontakta oss!​

Huvudkontor

Gripen Betongelement AB

Stekelgatan 4 A
212 23 Malmö

Org.nr.: 556664-6427

Visa på k​arta

​​

Vi på Gripen Betongelement AB är måna om miljön och försöker ständigt förbättra oss inom området. Skicka gärna digitalfakturor till oss - tillsammans kan vi göra skillnad!

faktura@​gripenbetong.se​

André Berlin

Säljande projektledare

+46 (0)703 848 714

andre.berlin@gripenbetong.se

​Sophia Do

Säljande projektledare

+46 (0)702 28​7 62​​6​

sophia.do@​gripenbetong​.se

Robin Nordstr​öm

Säljande pr​ojekt

+46 (0)722 089 214

ro​bin.nord​strom@​gripenbetong​.se​

A​nders Olof​sson

VD/CEO

+46 (0)703 848 716

anders.olofsson@​grip​enbetong.se

​​​​Joakim Kjell​b​erg

Säljande proj​ekt​ledare

+46 (0)703 ​848 710

joakim.kjellberg​@gri​pe​nbet​o​ng.se

Andrea Sa​tor

Projektadm​inistratör

+46(0) 730679 537
​​​
andrea.sator@gripenbetong.se


Anette Cederholm
Ekonomiansvarig

+46(0) 720 153 940
anette.cederholm@gripenbetong.se​​