Vi hjälper er med hela stommen​

Vi tar gärna helhetsansvar för stommen inklusive montering.

Vi har bred erfarenhet och kompetens gällande stomentreprenader och våra säljande projektledare är med er hela vägen från anbud till slutbesiktning. 

Försäljning

Vi hjälper er i tidigt skede att hitta den stomme som är bäst för er och ert projekt. I tidigt skede tittar vi på hur stomsystemet ska lösas och hur stommen ska uppföras helt utifrån era och projektets förutsättningar.​

Projektledning

​Eftersom projektledaren även är ansvarig för försäljning har vi ett försprång när projektet sätter igång och risker för att saker faller mellan stolarna uteblir. Projektledaren säkerställer under projektets gång att projektering, tillverkning, inköp, leverans och montage sker i rätt tid och till rätt kvalitet. Med engagemang och planering säkerställer vi en enkel och säker resa för projektet.

Projektering

I projekteringsfasen arbetar projektledaren och våra konstruktörer kreativt och engagerat för att hitta den bästa tekniska lösningen. Vi kännetecknas av hög närvaro i projekteringsgruppen och vill vara med och påverka för att säkerställa en smidig process ute på byggarbetsplatsen. Alla våra projekt 3D-modelleras för att möjliggöra en noggrann granskning samt planering av tillverkning och montage. Från 3D- modellen genereras tillverknings-och montageritningar som kompletteras och granskas innan det är dags för tillverkning.​

Tillverkning

När handlingar har blivit granskade och godkända påbörjas tillverkningen. I våra moderna anläggningar produceras elementen under tak i kontrollerad miljö och med trygga arbetsförhållanden. 

Leverans​

Vi ser till att elementen kommer till arbetsplatsen efter bestämd tidplan. Vi samarbetar enbart med transportbolag som har erfarenhet gällande prefab-transporter samt chaufförer som följer reglerna på arbetsplatser i Sverige. Transporten går antingen på öppen trailer eller på inloader.

Montage

Vid stomentreprenader säkerställer vi att elementen monteras ​korrekt och effektivt med arbetsmiljön i fokus. 

Klart

När allting är färdigställt så gör vi en gemensam avsyning för att säkerställa att stommen har rätt kvalitet och överensstämmer med handlingarna.

Har ni frågor?

Kontakta oss!​

Huvudkontor

Gripen Betongelement AB

Stekelgatan 4 A
212 23 Malmö

Org.nr.: 556664-6427

Visa på k​arta

​​

Vi på Gripen Betongelement AB är måna om miljön och försöker ständigt förbättra oss inom området. Skicka gärna digitalfakturor till oss - tillsammans kan vi göra skillnad!

faktura@​gripenbetong.se​

André Berlin

Säljande projektledare

+46 (0)703 848 714

andre.berlin@gripenbetong.se

​Sophia Do

Säljande projektledare

+46 (0)702 28​7 62​​6​

sophia.do@​gripenbetong​.se

Robin Nordstr​öm

Säljande pr​ojekt

+46 (0)722 089 214

ro​bin.nord​strom@​gripenbetong​.se​

A​nders Olof​sson

VD/CEO

+46 (0)703 848 716

anders.olofsson@​grip​enbetong.se

​​​​Joakim Kjell​b​erg

Säljande proj​ekt​ledare

+46 (0)703 ​848 710

joakim.kjellberg​@gri​pe​nbet​o​ng.se

Andrea Sa​tor

Projektadm​inistratör

+46(0) 730679 537
​​​
andrea.sator@gripenbetong.se


Anette Cederholm
Ekonomiansvarig

+46(0) 720 153 940
anette.cederholm@gripenbetong.se​​