​Lär känna oss på Gripen Betongelement AB

​Enkla, Engagerade och Pålitliga är våra kärnvärdeord och den fundamentala bas vi utgår ifrån i vårt uppträdande - det är dessa värdeord som kännetecknar vårt varumärke.

Enkla

Vi ska vara enkla att ha och göra med och vi ska göra det enkelt för våra kunder. Beslutsvägarna ska vara korta, vi komplicerar inte saker och ting. Vi för en rak och ärlig dialog med våra kunder och varandra. Att jobba enkelt är också att jobba snabbt. Det betyder bland annat att det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och att vi är snabba på att återkomma när någon har sökt oss.

Engagerade

Engagemang handlar om delaktighet, energi, nyfikenhet och att vara dedikerade uppgiften.

Våra kunders och marknadens behov är alltid utgångspunkten. Engagemang ger oss insikt, kunskap och en tidig medvetenhet om behoven. Personlig kontakt är några av våra viktigaste fördelar. Med hjälp av serviceinriktade medarbetare som agerar flexibelt, har god kunskap om våra kunders affärsverksamhet och marknadens behov, så skapar vi en framgångsrik företagskultur.

Pålitliga

Pålitlighet är grunden för långsiktiga och starka kundrelationer. Det utgör även grunden för relationerna mellan medarbetare.

Genom att leva upp till våra löften och hålla hög kvalitet i vårt arbete ska Gripen Betongelement AB vara ett företag som medarbetare, kunder och övriga intressenter kan lita på. ​

Vill ni veta mer?

Kontakta oss! ​

Huvudkontor

Gripen Betongelement AB

Stekelgatan 4 A
212 23 Malmö

Org.nr.: 556664-6427

Visa på k​arta

​​

Vi på Gripen Betongelement AB är måna om miljön och försöker ständigt förbättra oss inom området. Skicka gärna digitalfakturor till oss - tillsammans kan vi göra skillnad!

faktura@​gripenbetong.se​

André Berlin

Säljande projektledare

+46 (0)703 848 714

andre.berlin@gripenbetong.se

​Sophia Do

Säljande projektledare

+46 (0)702 28​7 62​​6​

sophia.do@​gripenbetong​.se

Robin Nordstr​öm

Säljande pr​ojekt

+46 (0)722 089 214

ro​bin.nord​strom@​gripenbetong​.se​

A​nders Olof​sson

VD/CEO

+46 (0)703 848 716

anders.olofsson@​grip​enbetong.se

​​​​Joakim Kjell​b​erg

Säljande proj​ekt​ledare

+46 (0)703 ​848 710

joakim.kjellberg​@gri​pe​nbet​o​ng.se

Andrea Sa​tor

Projektadm​inistratör

+46(0) 730679 537
​​​
andrea.sator@gripenbetong.se


Anette Cederholm
Ekonomiansvarig

+46(0) 720 153 940
anette.cederholm@gripenbetong.se​​